Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatas

Veiklos pobūdis

Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumai – grupė mokslo ir studijų institucijų bei įmonių, kartu vykdanti ir administruojanti Erasmus+ aukštojo mokslo mobilumo veiklas. Pridėtinę konsorciumo vertę kuria konsorciumo narių galimybė dalytis atsakomybę vykdant tokias veiklas, kaip mobilumo administravimas, sutarčių sudarymas, išvykstančių mobilumo dalyvių atranka, parengimas ir priežiūra ir t. t. Vieno kvietimo laikotarpiu viena institucija gali būti kelių skirtingų konsorciumų narė arba koordinuoti keletą skirtingų konsorciumų. Konsorciumas, norintis vykdyti veiklas, privalo turėti patvirtintą Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatą (Sertifikatą), kuris užtikrina, kad konsorciumas kokybiškai įgyvendins Erasmus+ veiklas. Sertifikato suteikimas patvirtina, kad konsorciumas laikosi visų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų ir Europos bendradarbiavimo principų.

Veiklos trukmė

Sertifikatas galioja 3 metus. Nuolat stebima, ar laikomasi Sertifikato reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei institucija nesilaiko įsipareigojimų, Sertifikatas gali būti atimtas.

Dalyviai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Lietuvos valstybinės ar privačios institucijos, aktyviai veikiančios švietimo, mokymo ir jaunimo srityse: įmonės, vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, socialiniai partneriai (amatų rūmai, profesinės sąjungos), kultūros organizacijos ir pan.

Reikalavimai

Konsorciumą turi sudaryti mažiausiai 3 institucijos, iš kurių bent 2 turi būti siunčiančios mokslo ir studijų institucijos.

Finansavimas

Sertifikatas nesuteikia paramos, tačiau yra būtinas konsorciumui, norinčiam gauti finansavimą (teikti paraiškas) Erasmus+ aukštojo mokslo mobilumo veiklai vykdyti. Konsorciumų mobilumo veiklos projektai finansuojami taip pat, kaip ir individualiai projektus vykdančių institucijų projektai.