Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Bendrojo ugdymo švietimo organizacijų darbuotojų mobilumas gali būti kelių tipų:

  • dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
  • darbo stebėjimas užsienio šalies mokykloje partnerėje, susijusioje su mokykliniu ugdymu;
  • dėstymo vizitai užsienio šalies mokykloje partnerėje.

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji organizacija turi išduoti dalyviui Europass mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta.

Veiklos trukmė

Darbuotojų mobilumas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų).

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

  • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojama pagal atstumo skaičiuoklę);
  • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
  • mobilumo organizavimo išlaidoms (skiriamos organizacijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių);
  • kursų mokesčių išlaidoms;
  • mobilumo dalyvių specialiųjų poreikių išlaidoms (skiriamos paraiškoje įrodžius poreikį).