Bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Mokyklų mainų partnerysčių projektais siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, suteikti galimybę plėtoti mokymo metodus ir jais dalintis. Šie projektai orientuoti į mokinių ir mokyklos darbuotojų grupių mobilumus. Kadangi mokyklų mainų partnerystės yra nedidelės apimties projektai, jie puikiai tinka organizacijoms, norinčioms įgyvendinti savo pirmąjį tarptautinį projektą.

Projekte gali būti vykdomos šios veiklos:

 • mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas;    
 • mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokyklos darbuotojams;
 • mokytojų dalijimasis informacija ir patirtimi, mokytojų profesinis tobulėjimas;
 • mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas su bendraamžiais iš kitų šalių portale „eTwinning“ ir pan.

Mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų tipai:

 • trumpalaikiai mokinių grupių mobilumui (nuo 3 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikiai mokinių mobilumai (nuo 2 iki 12 mėn.);
 • trumpalaikiai darbuotojų mobiluma (nuo 3 dienų iki 2 mėn.);
 • ilgalaikiai darbuotojų mobilumai (nuo 2 iki 12 mėn).

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai ir darbuotojai. Institucijų, galinčių dalyvauti programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus veiklose, sąrašą rasite čia.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

 • Mokyklų mainų partnerystės projektus gali vykdyti mokyklos, įsikūrusios Programos šalyse.
 • Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Reikalavimai

 • Mokyklų mainų partnerysčių projektuose gali dalyvauti nuo 2 iki 6 mokyklų iš ne mažiau kaip dviejų Programos šalių.
 • Projekto trukmė nuo 12 iki 24 mėnesių. Organizuojant ilgalaikius mokinių grupių mainus ir pateikus papildomą pagrindimą darbo planu, projekto veiklos gali tęstis iki 36 mėnesių.

Finansavimas

Projekto biudžetas susideda iš dviejų pagrindinių lėšų kategorijų: projekto valdymo ir įgyvendinimo bei mokymosi/mokymo ir dėstymo veiklų (įskaitant lydinčius asmenis).

Taip pat, esant poreikiui ir tinkamai pagrindus, gali būti prašoma papildomo finansavimo iš šių lėšų kategorijų: specialiųjų poreikių turintiems dalyviams remti bei išimtinių išlaidų.

Per vienus metus vienai dalyvaujančiai mokyklai gali būti skiriama ne daugiau nei 16.500 EUR.

Šio tipo strateginėms partnerystėms taikoma išskirtinė sutarčių su dotacijos gavėjais pasirašymo tvarka. Nors paraišką teikia tik viena iš visų į projektą įsitraukusių bendrojo ugdymo įstaigų, gavus finansavimą, kiekviena dalyvaujanti įstaiga pasirašo atskiram dotacijos gavėjui skiriamos dotacijos sutartį su savo šalies nacionaline agentūra.