Erasmus+ aukštasis mokslas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el. pašto adresai
Erasmus aukštojo mokslo chartija Roberta Čepulytė roberta.cepulyte@smpf.lt
Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatas Vitalij Zenčenko vitalij.zencenko@smpf.lt
Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo projektai

 

Vitalij Zenčenko (mobilumas Programos šalyse)

Roberta Čepulytė (mobilumas Programos šalyse)

Eglė Grigonytė (mobilumas tarp Programos šalių ir šalių Partnerių)

vitalij.zencenko@smpf.lt

roberta.cepulyte@smpf.lt

egle.grigonyte@smpf.lt

Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių Edita Sabalionytė edita.sabalionyte@smpf.lt
Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros studijų programos Eglė Grigonytė egle.grigonyte@smpf.lt
Erasmus+ paskolos magistrantūros studijoms Eglė Grigonytė egle.grigonyte@smpf.lt