Erasmus+ aukštasis mokslas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Aukštojo mokslo strateginės partnerystės Edita Sabalionytė edita.sabalionyte@smpf.lt
Aukštojo mokslo žinių sąjungos Edita Sabalionytė edita.sabalionyte@smpf.lt
Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimas Eglė Grigonytė egle.grigonyte@smpf.lt