Erasmus+ aukštasis mokslas

Programos „Erasmus+“ projektais, skirtais aukštojo mokslo sektoriui, siekiama modernizuoti ir gerinti aukštąjį mokslą Europoje ir visame pasaulyje.

Mokslo ir studijų institucijos, vykdydamos individualaus mobilumo projektus, savo studentams ir darbuotojams sudaro galimybę tobulinti įgūdžius, didina studentų įsidarbinimo galimybes, gerina mokymo ir mokymosi kokybę.

Remiamos toliau išvardytos individualaus mobilumo veiklos.

1. Studentų mobilumas:

 • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje (Programos šalyse ir šalyse Partnerėse);
 • studijų ir/arba darbo praktika užsienio įmonėse (tik Programos šalyse);
 • studijos pagal jungtinės magistrantūros studijų programą (Programos šalyse ir šalyse Partnerėse);
 • paskolos magistrantūros studijoms užsienio aukštojoje mokykloje (tik Programos šalyse).

2. Institucijų darbuotojų mobilumas:

 • dėstymas užsienio aukštojoje mokykloje (Programos šalyse ir šalyse Partnerėse);
 • dalyvavimas užsienio įmonių rengiamuose mokymuose (Programos šalyse ir šalyse Partnerėse).

Galimi paraiškos teikėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, turinčios „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE). Šalių Partnerių institucijos paraiškos teikti negali.

Lietuvos valstybinės ar privačios institucijos, aktyviai veikiančios švietimo, mokymo ir jaunimo srityse: įmonės, vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, socialiniai partneriai (amatų rūmai, profesinės sąjungos), kultūros organizacijos ir pan.

Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo, turinčio aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatą, koordinatorius.

Projekto trukmė. Nuo 1 iki 2 metų.

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu kartą per metus.

Atrankos kriterijai

Paraišką teikianti institucija turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • visos mokslo ir studijų institucijos privalo turėti patvirtintą Erasmus aukštojo mokslo chartiją;
 • mobilumo konsorciumas privalo turėti patvirtintą Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatą.

Mobilumo projektų (Programos šalyse) paraiškų kokybinė atranka neatliekama, todėl atrankos kriterijų nėra.

Tarptautinio mobilumo projektų (tarp Programos šalių ir šalių Partnerių) paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

 • mobilumo projekto aktualumas;
 • partnerystės/bendradarbiavimo ir mobilumo organizavimo kokybė;
 • mobilumo projekto įgyvendinimo kokybė;
 • tikėtinas poveikis, pridėtinė vertė ir sklaida.

Projektų paraiškas vertins nepriklausomi ekspertai. Paraiškoje nurodytos šalys Partnerės bus vertinamos kiekviena atskirai pagal pirmiau nurodytus kriterijus.

Paraiškos mobilumo konsorciumo sertifikatui gauti gali būti teikiamos kartu su mobilumo paraiškomis ir yra vertinamos pagal šiuos kriterijus:

 • mobilumo konsorciumo aktualumas;
 • kokybiški bendradarbiavimo susitarimai ir konsorciumo sudėtis;
 • kokybiškas konsorciumo veiklų planavimas;
 • rezultatų poveikis ir sklaida.