Erasmus aukštojo mokslo chartija (ECHE)

Veiklos pobūdis

Erasmus aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina kokybišką Erasmus+ veiklų įgyvendinimą mokslo ir studijų institucijose. ECHE suteikimas patvirtina, kad Erasmus+ programos tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo ir tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų. ECHE yra būtina norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti Erasmus+ strateginių partnerysčių projektus ar kitus Erasmus+ daugiašalius projektus ir tinklus.

Veiklos trukmė

ECHE yra suteikiama visam Erasmus+ programos laikotarpiui. Tačiau jei yra pagrindas, gali būti suteikta ir trumpesniam laikotarpiui. Nuolat stebima, ar laikomasi ECHE reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei institucija nesilaiko įsipareigojimų, Europos Komisija ECHE gali atimti.

Dalyviai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Finansavimas

ECHE nesuteikia paramos, tačiau yra būtina mokslo ir studijų institucijai, norinčiai gauti finansavimą (teikti paraiškas) bet kuriai Erasmus+ aukštojo mokslo programos veiklai vykdyti.