Erasmus+ bendrasis ugdymas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el. pašto adresai
Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės

Sigita Šližauskaitė

Kotryna Adomėlytė

Janina Maldžiūtė

Ieva Budrienė

sigita.slizauskaite@smpf.lt

kotryna.adomelyte@smpf.lt

janina.maldziute@smpf.lt

ieva.budriene@smpf.lt

Bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės

Sigita Šližauskaitė

Kotryna Adomėlytė

Janina Maldžiūtė

Ieva Budrienė

sigita.slizauskaite@smpf.lt

kotryna.adomelyte@smpf.lt

janina.maldziute@smpf.lt

ieva.budriene@smpf.lt