Erasmus+ bendrasis ugdymas

Programos „Erasmus+" darbuotojų mobilumo projektais, skirtais bendrojo ugdymo sektoriui, siekiama tobulinti ir gilinti švietimo darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemų ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus.

Darbuotojų mobilumo veikla suteikia galimybių pedagogams ir kitiems švietimo darbuotojams užsienyje dalyvauti mokymuose ir įgyti profesinės patirties.

Remiamos šios bendrojo ugdymo sektoriaus darbuotojų veiklos:

  • dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
  • darbo stebėjimas užsienio šalies bendrojo ugdymo organizacijoje partnerėje;
  • dėstymo vizitai į užsienio šalies organizaciją partnerę.

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas gali teikti visos Lietuvos organizacijos, aktyviai veikiančios ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo srityje.

Organizacijų, aktyviai veikiančių iki/mokyklinio ugdymo srityje, konsorciumo koordinatorius (konsorciumą privalo sudaryti miestų ar rajonų savivaldybių švietimo padalinys (konsorciumo koordinatorius) ir ne mažiau kaip dvi tiesiogiai jam pavaldžios mokyklos).

Pavieniai asmenys teikti paraiškų negali.

Projekto trukmė. Nuo 1 iki 2 metų.

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos elektroninėje sistemoje kartą per metus.

Atrankos kriterijai

Visų projektų paraiškos vertinamos pagal toliau išvardytus kriterijus:

  • projekto aktualumas (bendrųjų ES ir sektoriaus prioritetų atitikimas, aiškūs tikslai ir poreikis, situacijos analizė, planuojami konkretūs rezultatai ir pan.);
  • projekto struktūros ir įgyvendinimo kokybė (projekto tikslų ir veiklų suderinamumas, Europinio plėtros plano kokybė, pasirengimo projektui, projekto valdymo ir pagalbos dalyviams kokybė, dalyvių atrankos ir įtraukimo į mobilumo veiklas priemonių tinkamumas, dalyvaujančių institucijų ir suinteresuotų institucijų bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė ir pan.);
  • rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės, poveikio tikslinėms grupėms vertinimas, rezultatų prieinamumas, konkretus sklaidos planas ir pan.).