Erasmus+: Jean Monnet

Jean Monnet veiksmais siekiama skatinti studijų ir mokslinių tyrimų Europos Sąjungos studijų  srityje kompetenciją visame pasaulyje. Šiais veiksmais taip pat siekiama skatinti akademinio pasaulio ir politikų dialogą, visų pirma siekiant tobulinti ES politikos krypčių valdymą.

Europos Sąjungos studijos apima visas Europos studijas, ypatingą dėmesį skiriant Europos integracijos procesui ir jo vidaus bei išorės aspektams. Pagrindiniai studijų dalykai yra:

 • ES ir regionalizmo lyginamosios studijos;
 • ES komunikacijos ir informacijos studijos;
 • ES ekonomikos studijos;
 • ES istorijos studijos;
 • ES tarpkultūrinio dialogo studijos;
 • ES tarptautinių santykių ir diplomatijos studijos;
 • ES teisės studijos;
 • ES politikos ir administravimo studijos.

Tačiau su šia studijų sritimi taip pat gali būti susiję įvairūs mokomieji dalykai (sociologijos, religijos, geografijos, literatūros, meno, gamtos mokslų, aplinkos apsaugos studijos, pasaulinės studijos ir t.t.), jeigu į juos įtrauktos mokymas, moksliniai tyrimai ar svarstymai apie ES ir jais prisidedama prie studijų programų europizacijos.

Remiamos šios veiklos:

 • Jean Monnet moduliai (Modules) - trumpų studijų programų  rengimas (ne mažiau kaip 40 akademinių valandų per metus);
 • Jean Monnet profesūra (Chairs) – universitetų profesoriams skirtų dėstymo etatų steigimas (ne mažiau kaip 90 valandų per metus);
 • Jean Monnet  kompetencijos centrų (Centres of Excellence) steigimas;
 • Jean Monnet parama institucijoms, skatinančioms Europos Sąjungos dalykų dėstymo magistrantūros lygmeniu ir (arba) kitoms suinteresuotosioms šalims ir jų mokymo veiklą.
 • Jean Monnet parama asociacijoms, siekiančioms prisidėti prie Europos integracijos proceso studijų;
 • Jean Monnet tinklai (Networks), skatinantys tarptautinių dalyvių konsorciumų kūrimą ir plėtrą Europos Sąjungos studijų srityje;
 • Jean Monnet projektai – inovacijos, sąveika ir su Europos Sąjunga susijusio turinio sklaida .

Detalesnė informacija skelbiama:

http://eacea.ec.europa.eu/Erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Galimi paraiškos teikėjai

Mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos bet kurioje pasaulio šalyje. Programos šalyse įsteigtos mokslo ir studijų institucijos privalo turėti Erasmus aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Projekto trukmė

1 arba 3 metai.

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama EK  Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros elektroninėje sistemoje iki 2015 m. vasario 26  d. 13.00 val. Lietuvos  laiku.

Atrankos kriterijai

Visų veiklų paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus: projekto aktualumas ,projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė, projekto grupės kokybė, poveikis ir sklaida.

Konkretus išvardintų kriterijų turinys priklauso nuo veiklos tipo ir yra išsamiai nurodytas Programos vadove.