Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros studijų programos

Veiklos pobūdis

Šia programa remiamos labai aukštos akademinės kokybės jungtinės magistrantūros studijų programos, taip pat ir stipendijų studentams sistema. Tokių studijų metu privalomas studijų periodas bent dviejose skirtingose šalyse, o pabaigus suteikiamas jungtinis laipsnis (įteikiamas jungtinis arba daugiašalis diplomas).

Išsamesnė informacija skelbiama http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm

Veiklos trukmė

1 parengiamieji metai + 3 priėmimai (iš viso daugiausia 5 metai).

Studijų trukmė atitinka 60, 90 arba 120 ECTS kreditų programą.

Dalyviai

Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų konsorciumai.

Visi bakalauro laipsnį turintys asmenys, atitinkantys konkrečių jungtinių magistrantūros studijų atrankos kriterijus.

Konsorciume dalyvaujančių institucijų darbuotojai.

Kviestiniai lektoriai, mokslininkai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Konsorciumą turi sudaryti mažiausiai 3 mokslo ir studijų institucijos iš programos šalių.

Studijos turi vykti bent dviejose konsorciumo institucijose iš programos šalių.

Finansavimas

Finansavimas skiriamas konsorciumo organizavimo išlaidoms.

Studentų stipendijos skiriamos individuliai, įvertinant studijų trukmę, studento gyvenamąją šalį ir jungtinių studijų kainą.

Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.