Erasmus+ paskolos magistrantūros studijoms

Veiklos pobūdis

Veikla skirta studentams, norintiems gauti paskolą magistrantūros studijoms, vykstančioms ne jo gyvenamoje Europos šalyje, kurioje įgijo bakalauro kvalifikaciją. Paskolas lengvatinėmis sąlygomis teikia patvirtinti nacionaliniai bankai arba studentų paskolų agentūros. Europos Komisija kol kas neįvardijo tikslios datos, kada bus išrinkti kiekvienos šalies finansiniai tarpininkai, tačiau pirmosios paskolos nuo 2015 m. jau yra skiriamos studentams, pradedantiems magistro studijas užsienio universitetuose.

Finansinių tarpininkų sąrašas skelbiamas Europos Komisijos oficialiame Erasmus+ tinklalapyje http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

Veiklos trukmė

Paskolos mokėjimas atidedamas iki dvejų metų po studijų pabaigos.

Dalyviai

Bakalauro studijas baigę ir ne savo gyvenamoje Europos šalyje magistrantūros studijas tęsiantys studentai

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Finansavimas

Vienerių metų magistrantūros studijų programai maksimali skiriama paskolos suma gali būti iki 12.000 EUR,  dvejų metų magistrantūros studijų programai – iki 18.000 EUR.

Daugiau informacijos apie konkrečias „Erasmus+“ paskolų sąlygas magistro studijoms teiraukitės: