Erasmus+ profesinis mokymas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el. pašto adresai
Profesinio mokymo mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Urtė Savickienė

Jurgita Melaikienė

Sandra Mažulytė

urte.savickiene@smpf.lt

jurgita.melaikiene@smpf.lt

sandra.mazulyte@smpf.lt

Profesinio mokymo mobilumo chartija

Kristina Kuzmaitė

Sandra Mažulytė

kristina.kuzmaite@smpf.lt

sandra.mazulyte@smpf.lt