Erasmus+ profesinis mokymas

Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo sektoriui skirtais mobilumo projektais siekiama plėsti besimokančiųjų profesinio mokymo institucijose praktikos galimybes – skatinti mokyti darbo vietoje užsienyje ir įgyti profesinių įgūdžių, reikalingų sėkmingai integracijai į darbo rinką, plėsti institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje, darbuotojų profesines ir pedagogines žinias ir lavinti įgūdžius.

Remiamos šios individualaus mobilumo veiklos:

  • profesinio mokymo mokinių, pameistrių ir profesinių mokyklų absolventų (nepraėjus vieniems metams po baigimo) darbo praktika įmonėse ir profesinio mokymo institucijose;
  • profesinio mokymo įstaigų darbuotojų dėstymas užsienio profesinio mokymo institucijose;
  • darbo stebėjimas (asistavimas) įmonėse ar mokymo įstaigose, darbo praktika įmonėse ar mokymo institucijose.

Galimi paraiškos teikėjai

Visos Lietuvos institucijos, aktyviai veikiančios profesinio mokymo srityje. 

Institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje, konsorciumo (ne mažiau nei 3 Lietuvos partneriai) koordinatorius.

Pavieniai asmenys teikti paraiškų negali.

Projekto trukmė. Nuo 1 iki 2 metų.

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos elektroninėje sistemoje kartą per metus.

Atrankos kriterijai

Visų mobilumo projektų paraiškos vertinamos pagal toliau išvardytus kriterijus:

  • projekto aktualumas (bendrųjų ES ir sektoriaus prioritetų atitikimas, aiškūs tikslai ir projekto poreikis, aiškūs planuojami rezultatai);
  • kokybiškas projekto įgyvendinimas (pasirengimas, įgyvendinimas, vertinimas, bendradarbiavimas su partneriais ir pan.);
  • rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės, poveikio tikslinėms grupėms vertinimas, konkretus sklaidos planas ir pan.).