Gebėjimų stiprinimas

Veiklos pobūdis

Pagal šią centralizuotą veiklą finansuojami grupės institucijų (konsorciumo) vykdomi projektai, gerinantys šalių Partnerių aukštojo mokslo kokybę (instituciniu ir nacionaliniu lygmenimis). Galimi 2 tipų projektai:

 • Jungtiniais  projektais siekiama rezultatų, kurie būtų tiesiogiai naudingi projekte dalyvaujančių šalių partnerių institucijoms. Galimos 3 rūšių veiklos:
  • studijų programų kūrimas;
  • mokslo ir studijų institucijų valdymo, vadovavimo ir veikimo modernizavimas;
  • mokslo ir studijų institucijų ir platesnės ekonominės bei socialinės aplinkos ryšių stiprinimui.
 • Struktūriniais projektais siekiama daryti poveikį šalių partnerių aukštojo mokslo sistemoms ir skatinti jų nacionalinio ir/arba regioninio lygmens reformas. Galimos 2 rūšių veiklos:
  • su aukštojo mokslo sistemomis susijusių politikos krypčių, šių sistemų valdymo ir vadovavimo modernizavimas;
  • aukštojo mokslo sistemų ir platesnės ekonominės ir socialinės aplinkos ryšių stiprinimui.

Gebėjimų stiprinimo projektuose, vykdomuose su  Vakarų Balkanų (1 regionas), Rytų partnerystės (2 regionas) ir Pietinės Viduržemio jūros regiono (3 regionas)  šalimis  gali būti skirta papildoma dotacija specialiajai mobilumo krypčiai. Ši dotacija gali būti naudojama studentų bei dėstytojų mobilumui, susijusiam su projekto veikla.

Išsamesnė informacija skelbiama

http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/capacity-building_en.htm

Veiklos trukmė. 2 arba 3 metai.

Dalyviai

 • Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai ir studentai.
 • Šalys, kuriose gali vykti veiklos
 • Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamus šalių Partnerių sąrašas pateikiamas programos „Erasmus+“ vadove.

Reikalavimai

 • Projekto konsorciumą sudaro bent 1 šalis Partnerė (mažiausiai 2 mokslo ir studijų institucijos iš kiekvienos) ir ne mažiau nei 3 Programos šalys (bent po 1 mokslo ir studijų instituciją iš kiekvienos šalies).
 • Šalių partnerių mokslo ir studijų institucijų konsorciumuose turi būti bent tiek pat, kiek Programos šalių mokslo ir studijų institucijų.
 • Struktūrinių projektų konsorciumuose kaip partneriai turi dalyvauti už aukštąjį mokslą atsakingos ministerijos kiekvienoje iš šalių Partnerių, kurioms skirtas projektas.
 • EK vykdomosios agentūros svetainėje skelbiamas atitinkamų metų išsamus gebėjimų stiprinimo projektams taikomų nacionalinių, regioninių ir/ar horizontaliųjų prioritetų sąrašas. Šių prioritetų neatitinkančios paraiškos nebus finansuojamos.

Finansavimas

Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.