Jaunimas

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa 2014—2020 metais. Jaunimo sritį Lietuvoje administruoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

Programos „Erasmus+“ jaunimo srities tikslai:

Stiprinti jaunų žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčių:

 • dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir darbo rinkoje,
 • aktyvų pilietiškumą,
 • kultūrų dialogą,
 • socialinę įtrauktį ir solidarumą.

Neformaliojo ugdymo metodais tobulinti jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, stiprinti jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį.

Gerinti darbo su jaunimu kokybę, ypač skatinant organizacijų, veikiančių jaunimo srityje, ar kitų suinteresuotų šalių sustiprintą bendradarbiavimą. 

Prisidėti prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos sklaida).

Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumą mokymosi tikslais jaunimo srityje.

Kokie veiksmai remiami?

1 pagrindinis veiksmas — mobilumas mokymosi tikslais

2 pagrindinis veiksmas — bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais: strateginės partnerystės

3 pagrindinis veiksmas — parama politikos reformoms: struktūrinio dialogo projektai

2019 metais „Erasmus+“ jaunimo srities biužetas paskirstytas taip:

 • K1
  • Jaunimo darbuotojų mobilumui - 496 440 Eur;
  • Jaunimo mainams - 1 158 361 Eur;
 • K2 - strateginėms partnerystėms - 652 858 Eur;
 • K3 - struktūriniam dialogui - 121 987 Eur.