KA1 - Mobilumas mokymosi tikslais

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1 veiksmo pagrindinės veiklos:

 1. Jaunimo mainai
 2. Jaunimo darbuotojų mobilumas

Elektroninės paraiškų formos internete

Programos „Erasmus+“ paraiškas rasite Europos Komisijos interneto tinklapyje „Erasmus+ Forms“ adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.  

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Prie „Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo dokumentų rasite paraiškos pildymo gaires anglų ir lietuvių kalbomis.

JAUNIMO MAINAI
Jaunimo mainai — tai jaunų žmonių grupių iš skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai.

Jauni žmonės, tiesiogiai susidūrę su kitų kultūrų atstovais ir kasdien bendraudami tarpusavyje, gali daug išmokti vieni iš kitų, o drauge nagrinėdami pasirinktą temą - aptarti savo kultūrų panašumus bei skirtumus.

Mainų metu dažniausiai jungiami įvairūs metodai: darbo grupės, vaidmenų žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, simuliacijos, sportinės veiklos ir pan.

Reikalavimai:

 • Bent 2 organizacijos iš skirtingų šalių;
 • Mainų trukmė – 5–21 dienos (be kelionės);
 • Dalyvių skaičius – nuo 16 iki 60 dalyvių;
 • Dalyvių amžius – 13–30 metų;
 • Mažiausias dalyvių skaičius iš kiekvienos šalies – 4 dalyviai ir 1 lyderis.

Mainais nėra laikoma:

 • akademinės pažintinės kelionės;
 • veiklos, kurių metu siekiama gauti pelno;
 • turistinės ar atostogų kelionės;
 • festivaliai, gastrolės.

JAUNIMO DARBUOTOJŲ MOBILUMAS

Veiklos, skirtos jaunimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui – mokymuisi, bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui. Veiklos prisideda prie jaunimo darbuotojų dalijimosi patirtimi, skatina bendradarbiavimą ir partnerystę, mokymo strategijų ir priemonių tobulinimą ir keitimąsi vertinga patirtimi jaunimo srityje europiniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Pagrindinės veiklos formos: seminarai, mokymo kursai, kontaktų užmezgimo renginiai, pažintiniai vizitai (mokomosios kelionės), stažuotės (praktinio mokymosi patirtis, darbo stebėjimas) kitos šalies organizacijoje partnerėje.

Reikalavimai:

 • Veiklos trukmė: 2 dienos – 2 mėnesiai, neįskaitant kelionės laiko;
 • Veiklos vieta: veikla turi būti vykdoma vienos iš projekte dalyvaujančių organizacijų šalyje;
 • Reikalavimus atitinkantys dalyviai: jaunimo darbuotojai.
 • Dalyvių amžius neribojamas.
 • Dalyviai turi būti iš siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos šalies;
 • Dalyvių skaičius: iki 50 dalyvių, įskaitant ekspertus (mokymų vadovus, fasilitatorius).

Paraiškų teikimo terminai 2020 metais:

 • I teikimas - iki 2020 m. vasario 5 d. 13 val. Lietuvos laiku, kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
 • II teikimas - iki 2020 m. balandžio 30 d. 13 val. Lietuvos laiku, kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
 • III teikimas - iki 2020 m. spalio 1 d. 13 val. Lietuvos laiku, kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.