Kaip dalyvauti

Programos „Erasmus+“ tikslams pasiekti įgyvendinami tokie veiksmai:

  • Pirmas pagrindinis veiksmas: mobilumas mokymosi tikslais  studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitų švietimo srities darbuotojų, jaunimo mainuose dalyvaujančių jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių mobilumo galimybėms skatinti.
  • Antras pagrindinis veiksmas: bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais – švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti.
  • Trečias pagrindinis veiksmas: politinių reformų rėmimas  dialogui remti ir surinkti informacijai, reikalingai, kad būtų reformuotos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemos.