Paraiškų formos

Programos „Erasmus+“ 2019 m. konkursų paraiškas rasite Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Erasmus+ Forms“, adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an account“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudę patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Tinklapyje „Erasmus+ Forms“ paskelbtos šios elektroninės paraiškų formos:

 • Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto paraiškos (KA101).
 • Profesinio mokymo mokinių ir darbuotojų mobilumo paraiškos forma (KA102).
 • Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo paraiškos forma (KA103).
 • Suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų mobilumo paraiška (KA104).
 • Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių paraiškos forma (KA107).
 • Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikato paraiškos forma (KA108).
 • Savanoriškoje veikloje dalyvaujančių organizacijų akreditacijos paraiškos forma (KA110).
 • Profesinio mokymo įstaigų, turinčių PM mobilumo chartiją, mokinių ir darbuotojų mobilumo paraiškos forma (KA116).
 • Strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo srityje paraiškos forma (KA201).
 • Strateginių partnerysčių profesinio mokymo srityje paraiškos forma (KA202).
 • Strateginių partnerysčių aukštojo mokslo srityje paraiškos forma (KA203).
 • Strateginių partnerysčių suaugusiųjų švietimo srityje paraiškos forma (KA204).
 • Bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių paraiškos forma (KA229).

Atkreipiame dėmesį, kad dėl elektroninių formų platformos ypatumų, pasirinkus lietuvių kalbą, dalis teksto gali būti lietuvių, o dalis anglų kalba. Lietuvių kalba pildomos tik švietimo ir mokymo srities 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) paraiškos.

Pagalbines priemones el. formų pildymui rasite čia.

Informacija apie informacinius renginius

Švietimo mainų paramos fondas,  administruojantis programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį, organizuoja informacinius renginius, konsultacinius bei internetinius seminarus:

 • mobilumo projektų paraiškų pildymui 2019 m. sausio antrą savaitę,
 • strateginių partnerysčių paraiškų pildymui – 2019 m. vasario mėn.

Renginių tvarkaraštis bei registracija paskelbti čia