Paraiškų formos

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Paraiškų formos skelbiamos: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ (rekomenduojama nuorodą atsidaryti naudojant „Google Chrome“ arba „Mozilla Firefox“ naršyklę).

Elektroninės paraiškų formos pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Paskelbtos šios paraiškų formos:

 • Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto paraiškos (KA101).
 • Profesinio mokymo mokinių ir darbuotojų mobilumo paraiškos forma (KA102).
 • Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo paraiškos forma (KA103).
 • Suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų mobilumo paraiška (KA104).
 • Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių paraiškos forma (KA107).
 • Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikato paraiškos forma (KA108).
 • Profesinio mokymo įstaigų, turinčių PM mobilumo chartiją, mokinių ir darbuotojų mobilumo paraiškos forma (KA116)
 • Strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo srityje paraiškos forma (KA201).
 • Strateginių partnerysčių profesinio mokymo srityje paraiškos forma (KA202).
 • Strateginių partnerysčių aukštojo mokslo srityje paraiškos forma (KA203).
 • Strateginių partnerysčių suaugusiųjų švietimo srityje paraiškos forma (KA204).
 • Mokyklų mainų partnerysčių paraiškos forma (KA229).

Atsinaujino dokumentų valdymo ir organizacijų registravimo sistema

Nuo 2019 m. spalio 15 d. atsinaujino programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dokumentų valdymo ir organizacijų registravimo sistema. PIC kodus keičia Organizacijų ID kodai.

Atkreipiame dėmesį, kad organizacijoms, kurios jau buvo užregistruotos URF sistemoje ir turėjo jai suteiktą PIC kodą, iš naujo registruotis Organizacijų registravimo sistemoje (angl. EAC Organisation Registration System) nereikia. Organizacijų kodai buvo suteikti automatiškai visoms institucijoms, turinčioms PIC kodus.

Prieš pradedant pildyti paraiškos formą prašome prisijungti prie naujos Organizacijų registravimo sistemos ir sužinoti savo OID kodą. Ją pasiekti galite čia.