Paraiškų pateikimo terminai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku – 13.00 val. Lietuvos laiku.

1 pagrindinis veiksmas

Mobilumas mokymosi tikslais švietimo ir mokymo srityje

Iki 2018 m. vasario 1 d. 13 val. Lietuvos laiku

Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje

Iki 2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2018 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2018 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Profesinio mokymo mobilumo chartija

Iki 2018 m. gegužės 17 d., 13 val. Lietuvos laiku

Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai*

Iki 2018 m. balandžio 5 d. 13 val. Lietuvos laiku

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijos

Iki 2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos laiku

* paraiška teikiama Vykdomajai agentūrai

 

2 pagrindinis veiksmas

Strateginių partnerysčių projektai švietimo ir mokymo srityje

Iki 2018 m. kovo 21 d. 13 val. Lietuvos laiku

Strateginių partnerysčių projektai jaunimo srityje

Iki 2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2018 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2018 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Žinių sąjungos

Iki 2018 m. vasario 28 d. 13 val. Lietuvos laiku

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Iki 2018 m. vasario 8 d. 13 val. Lietuvos laiku

Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje*

Iki 2018 m. kovo 8 d. 13 val. Lietuvos laiku

* paraiška teikiama Vykdomajai agentūrai

3 pagrindinis veiksmas

Jaunimo ir už sprendimus jaunimo srityje atsakingų asmenų susitikimai

Iki 2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2018 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2018 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

 

„Jean Monnet“ veiksmai

Profesūra, moduliai, kompetencijos centrai, parama asociacijoms, tinklai, projektai

Iki 2018 m. vasario 22 d. 13 val. Lietuvos laiku

 

Sportas

Bendradarbiavimo partnerysčių projektai

Iki 2018 m. balandžio 5 d. 13 val. Lietuvos laiku

Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai

Iki 2018 m. balandžio 5 d. 13 val. Lietuvos laiku

Europos ne pelno sporto renginiai

Iki 2018 m. balandžio 5 d. 13 val. Lietuvos laiku

 

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.