Paraiškų pateikimo terminai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku, 13.00 val. Lietuvos laiku.

1 pagrindinis veiksmas

Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje

2019 m. vasario 12 d.

Mobilumo mokymosi tikslais projektai aukštojo mokslo srityje

2019 m. vasario 12 d.

Mobilumo mokymosi tikslais projektai profesinio rengimo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

2019 m. vasario 12 d.

Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje

2019 m. balandžio 30 d.

Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje

2019 m. spalio 1 d.

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijos

2019 m. vasario 14 d.

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa.

Bendras ES ir Japonijos kvietimas teikti paraiškas

2019 m. balandžio 1 d.

 

2 pagrindinis veiksmas

Strateginių partnerysčių projektai jaunimo srityje

2019 m. vasario 12 d.

Strateginių partnerysčių projektai švietimo ir mokymo srityje

2019 m. kovo 21 d.

Strateginių partnerysčių projektai jaunimo srityje

2019 m. balandžio 30 d.

Strateginių partnerysčių projektai jaunimo srityje

2019 m. spalio 1 d.

Europos universitetų tinklų iniciatyva

2019 m. vasario 28 d.

Žinių sąjungos

2019 m. vasario 28 d.

Įgūdžių sąjungos

2019 m. vasario 28 d.

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

2019 m. vasario 7 d.

Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje

2019 m. sausio 24 d.

 

3 pagrindinis veiksmas

Jaunimo dialogo projektai

2019 m. vasario 12 d.

2019 m. balandžio 30 d.

2019 m. spalio 1 d.

 

„Jean Monnet“ veiksmai

Profesūra, moduliai, kompetencijų centrai, parama asociacijoms, tinklai, projektai

2019 m. vasario 22 d.

 

Sportas

Bendradarbiavimo partnerysčių projektai

2019 m. balandžio 4 d.

Smulkūs bendradarbiavimo partnerysčių projektai

2019 m. balandžio 4 d.

Europos ne pelno sporto renginiai

2019 m. balandžio 4 d.

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.