Paraiškų teikimas

Europos Komisija kiekvienais metais skelbia kvietimus teikti paraiškas „Erasmus+" veikloms vykdyti.

Informaciją apie konkrečius reikalavimus, paraiškų formas ir reikiamus dokumentus rasite atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Kaip pateikti paraišką?

Norint pateikti paraišką reikia atlikti šiuos veiksmus:

  1. Užsiregistruoti organizaciją Europos Komisijos Dalyvių portale (angl. Participant Portal) ir gauti unikalų 9 skaitmenų PIC numerį.

Organizacijoms, dalyvavusioms ankstesnėse EK programose ir jau turinčioms PIC numerį, registruotis iš naujo nereikia. Anksčiau gautas PIC numeris galioja ir programoje „Erasmus+“. Rekomenduojame patikrinti, ar organizacija yra užregistruota Dalyvių portale, ar ne.

Jeigu organizacija nėra užregistruota Dalyvių portale, tuomet organizaciją atstovaujantis asmuo turi atlikti tokius veiksmus:

Išsamesnę informaciją apie registraciją Dalyvių portale rasite vartotojo vadove.

Dalyvių portalo skiltyje „Support“ galite rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (angl. FAQ).

  1. Registruojantis dalyvių portale skiltyje „Documents“, organizacijoms būtina įkelti šiuos dokumentus:
  • Užpildytą, pasirašytą, patvirtintą antspaudu ir skenuotą vieną iš Juridinio statuso formų;  
  • Užpildytą, pasirašytą, patvirtintą antspaudu ir skenuotą Finansinių duomenų formą;
  • Organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją arba išrašą iš LR Juridinių asmenų registro apie juridinių asmenų registre įregistruotą juridinį asmenį.

1. Susipažinti su programos „Erasmus+" strateginiais prioritetais ir tikslais, kurie nurodyti programos vadove. Atsižvelgiant į situacijos analizę, organizacijos poreikius, išgryninti projekto idėją.

2. Rasti tinkamiausius projekto partnerius. Jei neturite partnerių, jų galite rasti interneto svetainėse, pvz.:

3. Užpildyti paraišką.

4. Patikrinti paraiškos atitikimą programos „Erasmus+“ atrankos, vertinimo ir dotacijos teikimo kriterijams.

5. Patikrinti paraiškos atitikimą finansinėms sąlygoms.

6. Laiku pateikti paraišką.

Daugiau informacijos galite rasti Europos Komisijos tinklapyje.