Profesinio mokymo darbuotojų mobilumo projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Profesinio mokymo institucijų darbuotojų mobilumas gali būti kelių tipų:

  • dėstymo vizitas užsienio profesinio mokymo institucijoje mokykloje;
  • darbo stebėjimas (asistavimas) įmonėse ar mokymo institucijose;
  • darbo praktika įmonėse ar mokymo institucijose.

Mobilumą vykdo bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios Lietuvos profesinio mokymo institucijos ir užsienio priimančios organizacijos – įmonės arba institucijos, veikiančios profesinio mokymo srityje.

Siunčianti institucija organizuoja dėstymo, darbo stebėjimo arba praktikos mobilumo dalyvių atranką pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą projekto paraiškoje. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą.

Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus.

Laimėjusiems konkursą gali būti organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Prieš išvykimą su dalyviais pasirašoma sutartis, kurioje numatomas vizito laikotarpis, vizito tikslai ir užduotys, numatomi planuojamos veiklos rezultatai ir mokymo / mokymosi laikotarpio programa, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai. Sutartį pasirašo mobilumo dalyvis, jį siunčianti institucija ir priimančioji įmonė arba profesinio mokymo institucija.

Mobilumo laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutartyje numatyta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas. 

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti dalyviui „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutartyje numatyta programa buvo įvykdyta.

Veiklos trukmė

Profesinio mokymo institucijų darbuotojų mobilumas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neskaičiuojant kelionės dienų)

Dalyviai

Lietuvos institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje darbuotojai (profesijos mokytojai, darbuotojai, atsakingi už profesinio mokymo proceso ir mokinių praktikų organizavimą, karjeros konsultantai, įmonių darbuotojai, vykstantys į dėstymo vizitus, ir kt.).

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

  • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę);
  • mobilumo dalyvių gyvenimo išlaidoms (gyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas;
  • projekto įgyvendinimo išlaidos (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių);
  • išlaidos mobilumo dalyvių specialiesiems poreikiams (skiriamos paraiškoje įrodžius poreikį).