Suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumo projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Programa „Erasmus+“ remia visų formų (formaliojo ir neformaliojo mokymo arba savaiminio mokymosi) neprofesinį (angl. non-vocational) suaugusiųjų švietimą.

Suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų mobilumas gali būti kelių tipų:

  • dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
  • darbo stebėjimas užsienio šalies organizacijoje partnerėje, susijusioje su suaugusiųjų švietimu;
  • dėstymo vizitai užsienio šalies suaugusiųjų švietimo organizacijoje partnerėje.

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti organizacija turi išduoti dalyviui „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutartyje numatyta programa buvo įvykdyta.

Veiklos trukmė

Darbuotojų mobilumas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neskaičiuojant kelionės dienų).

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalyse: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

  • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę);
  • mobilumo dalyvių gyvenimo išlaidoms (gyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas;
  • mobilumo organizavimo išlaidoms (skiriamos organizacijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių);
  • kursų mokesčių išlaidoms;
  • mobilumo dalyvių specialiesiems poreikiams (skiriamos paraiškoje įrodžius poreikį).