Vykdomi KA3 projektai ir rezultatai

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslus. Projektai prisidės prie švietimo ir mokymo sistemų Europoje kokybės gerinimo ir skatins tarpvalstybinį mokymąsi bei valdžios institucijų bendradarbiavimą. Projektai taip pat padeda kurti faktais grindžiamą politiką, tinklus bei priemones, padedančius politiką įgyvendinti.

Šiuo metu Lietuvos institucijos dalyvauja septyniuose programos „Erasmus+“ KA3 projektuose, vienas iš jų yra koordinuojamas Lietuvos institucijos, kituose projektuose Lietuvos institucijos yra projekto partnerės.

1. Monitoring Technology Enhanced Pedagogy

2. Assessment of Transversal Skills 2020

3. Guidance and Orientation for Adult Learners

4. TEACHer Upskilling Policy Experimentation

5. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning

6. Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems

7. Early Childhood Education - Building Sustainable Motivation and Value Paradigm for Life